KASSASYSTEM

Vi leverer kassasystem- rettet mot Retail, Hospitality og Wellness. I dag ser vi en rask og økende teknologisk utvikling i måten å betale på derfor har vi løsninger som alltid ligger i forkant.

SKJERMER

Sharp har et bredt utvalg av visuelle løsninger mot alle typer bransjer. Vi leverer infoskjermer, møteromsskjermer og touchskjermer i alle størrelser. Vi kan tilpasse skjermløsningen til å passe til din bedrifts profil. 

NETTSIDER

Vi tar oss god tid sammen med våre kunder for å komme frem til en nettside som dekker alle behov. Etter at vi har satt opp et forslag går vi gjennom siden med deg slik at både vi og Dere kan være stolte av den nye nettsiden. 

Den nye kassaloven

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål i forbindelse med dette. Vi er en godkjent leverandør og er klare for å hjelpe de som ev. blir berørt av loven. 

Ta kontakt:

Tlf: 51 11 19 90 / 991 01 991

Epost: post@kassasenter.no / morten@kassasenter.no

 

Kassasystemloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova

Infoside hos skatteetaten:

www.skatteetaten.no/kassasystem

 

Den nye kassaloven

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål i forbindelse med dette. Vi er en godkjent leverandør og er klare for å hjelpe de som evt. Blir berørt av loven.  

Kassasystemloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-58?q=kassasystemlova

Infoside hos skatteetaten:

www.skatteetaten.no/kassasystem